Комплексна технологія інженерно-геологічних вишукувань

КОМПЛЕКСНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНО-геологічних ВИШУКУВАНЬ. Наведено опис комплексної технології інженерно-геологічних вишукувань, що включає зондування грунтів з одночасним розрахунком опади і крену проектованого споруди, а також використання необхідних для цієї мети технічних і програмних засобів. Пропонується застосування методів статичного, динамічного і бурового зондування для дослідження властивостей ґрунтів в польових умовах. Вы можете воспользоваться профессиональной услугой изыскания для проектирования по самой выгодной и демократичной цене, без накруток и переплат. За допомогою даних зондування і відомих кореляційних рівнянь знаходяться фізичні і механічні характеристики грунтів. Кількість точок зондування грунтів визначається чутливістю споруди до вводиться в розрахунок опади і крену даними випробувань, які виконуються безпосередньо в польових умовах. Наведено основні технічні та програмні засоби для випробувань грунтів в польових умовах і обробки їх результатів. Для збору даних вимірювань при зондуванні грунтів використовується пакет «АСІС» і додаткова програма для їх інтерпретації. Дані вимірювань передаються на комп'ютер в місці проведення польових випробувань і використовуються для автоматичного визначення характеристик грунтів і розрахунку опади і крену проектованого споруди безпосередньо на місці випробувань. При необхідності дані випробувань можуть бути передані на віддалений сервер компанії, що проводить дослідження. Розрахунки осад виконуються від середнього тиску споруди на підставу за формулами підсумовування з урахуванням неоднорідності ґрунту, отриманої за результатами випробувань. Такі розрахунки виконуються для кожної точки зондування або вироблення, а не під всією підошвою фундаменту. Потім визначаються коефіцієнти жорсткості основи (коефіцієнт ліжку) над кожною свердловиною, які потім екстраполюються на всю поверхню основи за формулою Шепарда, причому розглядаються варіанти розрахунку при різних значеннях в формулах апроксимації Шепарда. Тема є актуальною для інженерів, які стикаються з проектуванням будівель і споруд на просідаючих грунтах. Вказується причина розгляду означеної теми, яка виходить із нормативних документів, а так само з практики проведення випробувань паль статичним навантаженням.

Похожие страницы: